Politik for GIF Gymnastik som Tobaksfri forening  

Der er viden om at tobak, særligt i form af snus er blevet en del af  gymnastikkulturen. Formålet er derfor at børn og unge ikke begynder at bruge  tobak herunder snus eller lignende. 

På alle idrætsfaciliteter, hvor GIF Gymnastik træner eller har andre aktiviteter, gælder:

GIF Gymnastik vil endvidere arbejde på at: 

Give erfaringer videre og støtte medlemmer af foreningen, der ønsker at stoppe med brugen af  tobak, snus eller lignende. 

Gøre det til en fælles beslutning at ændre gymnastikkens snuskultur, stå sammen og lave evt. aftaler med andre foreninger.  

Bevidstgøre foreningsfrontløbere, gennem dialog med ligesindede, om at de er rollemodeller for yngre gymnaster og dermed bør gå forrest så gymnastikkens snuskultur aftager. 

Bruge fællesskabet til at stå sammen om at reducere gymnastikkens snuskultur, så det bliver legalt  at sige fra over for snuskulturen til gavn for børn og unge i foreningen 

Bestyrelsen 

GIF Gymnastik