Generalforsamling afholdt 14/4 2024

16-04-2024

Generalforsamlingen blev d. 14/4 2024 afviklet.

Bestyrelsen består nu af:

Formand Jesper Schmidt (ikke på valg)

Næstformand Rikke Alstrup-Hansen (genvalgt)

Kasserer: Katrine Grunnet (genopstillet og blev valgt som kasserer)

Bestyrelsesmedlem Jakob Agergaard (ikke på valg)

Bestyrelsesmedlem Camilla Asferg (genvalgt)

Marianne Larsen (ikke på valg)

 

Suppleanter:

Vibeke Bredahl

Anne Lind

 

Referat fra generalforsamlingen er under udarbejdelse, og vil komme på hjemmesiden hurtigst muligt.

Læs beretning og årsregnskab her