Generalforsamling 2024 - endelig dagsorden

05-04-2024

Generalforsamling GIF Gymnastik, Gladsaxe Idrætsforening 

Gladsaxevej 200, 1. sal, S-lokalet 

2860 Søborg 

Søndag d. 14. april 2024 kl. 13 

 

Efter Generalforsamlingen serveres kaffe og kage. Af hensyn til forplejningen bedes I tilmelde her.  

 

Ved dette års Generalforsamling vil der være kampvalg til de ledige poster. Det er yderst sjældent at der er kampvalg til bestyrelsen i GIF Gymnastik. Derfor vil bestyrelsen, særligt i år, opfordre GIF’s medlemmer til at deltage i Generalforsamlingen og dermed være med til at præge fremtiden i GIF Gymnastik, Gladsaxe.  

 

På vegne af bestyrelsen 

Jesper Schmidt 

Formand GIF Gymnastik, Gladsaxe 

 

 

Endelig dagsorden:  

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg   

2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse   

3. Foreningens årsrapport inkl. revideret regnskab (Regnskabsåret er kalenderåret) fremlægges til godkendelse    

4. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkomne forslag til behandling 

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen  

 

Bestyrelsens sammensætning i dag: 

Nedenstående skema viser bestyrelsens valgcyklus frem til 2027 

Fra den nuværende bestyrelse ønsker nedenstående at genopstille som kandidat til bestyrelsen: 

 

Yderligere har nedenstående meldt at de ønsker at opstille/genopstille som kandidat til bestyrelsen: 

 

6. Valg af suppleanter (1-årig periode): 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant (1-årig periode) 

 

8. Evt.