Udvalg i GIF-Gymnastik

GIF har nedsat forskellige udvalg, som varetager specifikke opgaver og interesser i foreningen. Ideen med disse udvalg er, at give flere mulighed for at være med til at bestemme en retning for GIF, samt forkorte vejen fra ide til beslutning og handling. Udvalgene er bindeleddet mellem vores medlemmer, trænere og vores bestyrelse. 
Nedenunder kan du se en oversigt over eksisterende udvalg, og hvem som sidder i de enkelte udvalg. Kunne du tænke dig at blive en del af et udvalg er du velkommen til at kontakte os på info@gifgymnastik.dk eller skrive til det enkelte udvalg.
Denne side er ikke helt færdigredigeret, men vil blive det snarest vi er igang igen. 

Børn & Unge udvalg


Formål: At udvikle og vedligeholde børn&unge afdeling i GIF-Gymnastik. Herunder diskutere nye tiltag, hold, forbedringer og ønsker. Samt afholde spændende arrangementer for vores trænere og medlemmer og gøre det fedt at være en del af GIF-Gymnastiks børn&unge afdeling. 

Medlemmer:
Rikke Alstrup-Hansen
Tamara Flege-Andersen

Anette Bundgaard
Line Aagaard
Marianne Larsen
Mette Samuelsen
Caroline Linderod

Thomas Eskebjerg Krogh
Kristina Lind

Martin Frederiksen

Kontakt: 
Har du spændende tiltag, ideer eller ønsker, eller kunne du være interesseret i at være med i udvalget, er du velkommen til at kontakte os på rikke-gifgymnastik@hotmail.com

Voksen udvalg


Formål: At udvikle og vedligeholde voksen afdelingen i GIF-Gymnastik. Herunder diskutere nye tiltag, hold, forbedringer og ønsker. Samt afholde spændende arrangementer for vores trænere og medlemmer, som gør det fedt at være en del af GIF-Gymnastiks voksen afdeling. 

Medlemmer: 
Anette Bundgaard
Tamara Flege-Andersen
Vibeke Bredahl
Grete Høegh Scheel
Hanne-Jette Hinsch
Mona Gärtner

Thomas Eskebjerg Krogh

Kontakt: 
Har du ideer til nye tiltag, kommentarer til den nuværende strategi, eller ønsker du at sidde med i udvalget, er du velkommen til at kontakte os på Tamara@gifgymnastik.dk

Konkurrence udvalg


Formål: At udvikle og vedligeholde konkurrence afdelingen i GIF-Gymnastik. Herunder diskutere nye tiltag, hold, forbedringer og ønsker, planlægge udtagelses-processen og sikre kvaliteten i vores undervisning. De står desuden for at afholde spændende arrangementer trænere og medlemmer, som gør det fedt at være en del af GIF-Gymnastiks konkurrenceafdeling. 

Medlemmer: 
Tina Sørensen

Anine Dittmer
Anette Bundgaard

Ditte Saleé
Marianne Reid
Frank Bøgelund
Jan Darville

Kontakt: 

Har du ideer til nye tiltag, kommentarer til den nuværende strategi, eller ønsker du at sidde med i udvalget, er du velkommen til at kontakte os på Tina@gifgymnastik.dk

Cheer udvalg


Formål: At udvikle og vedligeholde cheer afdelingen i GIF-Gymnastik. Herunder diskutere nye tiltag, hold, forbedringer og ønsker, og sikre kvaliteten i vores undervisning. De står desuden for at afholde spændende arrangementer trænere og medlemmer, som gør det fedt at være en del af GIF-Gymnastiks cheer afdeling.  

Medlemmer: 

Anine Dittmer
Carina Lütken

Kontakt: 

Har du ideer til nye tiltag, kommentarer til den nuværende strategi, eller ønsker du at sidde med i udvalget, er du velkommen til at kontakte os på cheer@gifgymnastik.dk

Projekt udvalg


Formål: at udvikle og afvikle spændende arrangementer i foreningen, herunder familieaktiviteter & lørdagstons, fastelavn, Lyserød Lørdag, Danmarksindsamling, Gladsaxedagen mm. Målet er at gøre det ENDNU sjovere at være en del af "danmarks gladeste forening". 

Medlemmer: 
Ida Lykke Bang
Trine Iversen
Anette Bundgaard

Ditte Saleé

Kontakt: 

Har du gode ideer til nye projekter eller events, kommentarer til nuværende tiltag, eller ønsker du at være med i dette udvalg og få indflydelse på de projekter vi sætter igang i GIF, bedes du sende en mail til Ida@gifgymnastik.dk

SoMe udvalg


Formål: at medlemmer og interesserede i GIF kan får et indblik i Teamgym hold, konkurrencer og resultater. SoMe lægger opslag på GIF Teamgyms sociale medier og bidrager med input til artikler om konkurrenceholdene.

Medlemmer: 
Lasse Brogaard
Lotte Alstrup

Kontakt:

Hvis du vil i kontakt med SoMe udvalget, kan I kontakte Ida fra kontoret; ida@gifgymnastik.dk 

Kommunikations udvalg


Formål: at udvikle og optimere kommunikationen i foreningen, så der bliver skabt ensartethed og tydelighed. Dette gælder både intern og ekstern kommunikation, kommunikation til medlemmer og ikke mindst til det omkringliggende samfund. Der arbejdes på at udvikle brugbare strategier, så vi kan sikre at vores budskaber kommer tydeligt ud til alle. 

Medlemmer: 
Ida Lykke Bang
Tamara Flege-Andersen

Anette Bundgaard
Trine Iversen
Benjamin Vehl

Kontakt: 

Har du ideer til nye tiltag, kommentarer til den nuværende strategi, eller ønsker du at sidde med i udvalget, er du velkommen til at kontakte kontoret på ida@gifgymnastik.dk

Administrations udvalg


Formål: at udvikle og håndtere de administrative opgaver der ligger i foreningen, herunder medlemshåndtering, opkrævning af kontingent, hjemmeside mm. Udvalget arbejder særligt med at optimere vores styresystem, både for at lette det administrative arbejde, men særligt for at gøre det mere brugervenligt, og sikre en højere grad af tilfredshed fra alle medlemmer. 

Medlemmer:
Vibeke Bredahl
Lisbet Vad Hemmingsen
Tamara Flege-Andersen

Anette Bundgaard
Lisa Walthers
Brian Lind-Olsen


Kontakt:
Har du ideer til nye tiltag, noget du undrer dig over, eller kunne du tænke dig at være med i udvalget, er du velkommen til at kontakte os på: Tamara@gifgymnastik.dk