Konkurrence licens

Tilskud fra DIF er meget mindre end før. - Tipsmidler er for nedadgående.
Støtte fra Team Danmark er taget fra os (DGF).

DGF har i de senere år mistet mange af sine medlemsforeninger (foreninger der ikke dyrker konkurrencegymnastik) - årsag højt kontingent, som altså har nået smertegrænsen - derfor et væld af udmeldelser.

Man har nu lavet om på strukturen for betaling af kontingentet til DGF, GIF betaler også mindre end før, derved håber man at få nogle af de foreninger, der har meldt sig ud tilbage igen.

Licensen giver samtidig en sikkerhed (ekstra gevinst) for at der ikke "bliver" snydt ved tilmeldingerne til konkurrencerne. Hvilket desværre har fundet sted - bl.a. i URG, hvor man har haft mange kedelige sager.

DGF er langt fra det eneste forbund under DIF, hvor man betaler konkurrencelicens. Det bruges om ikke i alle forbund så meget tæt på.

Fx. konkurrencesvømmere  betaler også licens.