GIF skoler og daginstitutioner


Her finder du en kort oversigt over GIF's forløb i dagtimerne:

I GIF har vi idrætsuddannet instruktører, der har lang erfaring med at undervise børn både i daginstitutioner og skoler. Vi skræddersyr bevægelsesforløbene hos jer, så det passer ind i jeres temaer og fokusområder.

DAGINSTITUTIONER:
Vi kan komme i vuggestuer eller børnehaver og lave bevægelsesforløb. Vi tilpasser indholdet til jeres institution i samarbejde med jer. 
Det er også muligt at komme på besøg i Gyngemosehallen i de fantastiske springfaciliteter.


SKOLER
Spring sjovt og sikkert og trampolinkurser for lærere og skolepædagoger - et kursus i at bruge trampoliner på skolen eller i Gyngemosehallen. Kurset indeholder både instruktion, sikkerhed og inspiration til undervisning og opstillinger af redskaber. Vi skræddersyr kurset til jeres behov.

Inspiration til idrætsundervisningen på alle klassetrin.

Gymnastikforløb for alle klassetrin. Vi underviser også udskolingselever rettet mod idrætseksamen i 9. klasse. 

Bevægelsesforløb i Gyngemosehallen - fokus kan f.eks. være fællesskab og trivsel bygget op omkring spring og leg.

GRUPPEORDNINGER OG BØRN MED SÆRLIGE BEHOV
Vi underviser fast Gruppeordningen på Grønnemose skole og har også bevægelseshold for børn med særlige behov. 
Vi kan lave faste forløb eller kortere forløb - kontakt os for en snak.


Kontakt: Tina Sørensen; tina@gifgymnastik.dk

REFERENCER

Kurser:
Gladsaxe Kommune
Københavns Kommune
Brøndby Kommune

Bevægelsesforløb i Gyngemosehallen
Stengården skole
Søborg skole
Enghavegård skole
Søborg skole
Gladsaxe skole

Bevægelseshold for voksne i jobafklaringsforløb
Furesø Kommune - Jobcenter og Sundhedsforvaltning

Børn med særlige behov:
Grønnemose skole - undervisning af gruppeordning
Kridthuset - bevægelsesforløb

Daginstitutioner:
Kontinuitetsforløb for førskolebørn, område Søborg
Bevægelsesforløb i område Grønnemose

Dagpleje:
Undervisning af dagplejere og børn i Gladsaxe Kommune

Legepatrulje:
Grønnemose skole