Praktisk information om Foxy Cheerleaders

Indmeldelse 

Indmeldelse sker via tilmeldingslink på det enkelte hold. Såfremt udøveren er under 18 år, skal indmeldelse foretages af en forælder. Ved indmeldelse erklærer man at være bekendt med foreningens vedtægter (findes HER), samt at billedmateriale af udøveren må bruges frit af foreningen på hjemmesider, youtube, Facebook, Instagram m.v. Hvis du har problemer med at udfylde den elektroniske indmeldelsesblanket kan du kontakte os på info@gifgymnastik.dk

Alle hold er konkurrencehold

Vi gør opmærksom på, at alle hold hos Foxy pt. er konkurrencehold og udøverne forventes at deltage i konkurrencer, holdet stiller op til. Der er tale om 2- 3 konkurrencer (alt efter holdets niveau) i sæsonen fra Aug. – Juni. Konkurrencedatoer bliver offentliggjort så snart klubben kender disse. Det er ligeledes obligatorisk at komme til hver træning, da cheerleading er en holdsport.
Udøvere, der ikke passer deres træning, kan blive udelukket fra at konkurrere og deltage i træning på et konkurrencehold.

Kontingent

Kontingentet varierer fra hold til hold, så se prisen under det enkelte hold. Der betales månedligt 12 gange årligt. 

Kontingent beløbet er beregnet ud fra et årskontingent, således udgør måndskontingentet 1/12 af årskontingentet og der betales derfor også kontingent i sommerferien hvor der ikke er fast træning. Den faste træning går typisk fra midten af august til midten af juni. Lejlighedsvis arrangeres der gratis fri træning i skolerne sommerferie.

Første opkrævning sendes til jeres adresse eller E-boks, de følgende opkrævninger bedes tilmeldt BS (Betalingsservice).

Klubben forbeholder sig retten til at udelukke en udøver fra træning, såfremt kontingentet ikke er rettidigt betalt.

Øvrige omkostninger

Ud over det månedlige kontingent skal du regne med følgende omkostninger når du går til Cheerleading:

Licens: 

Som Cheerleader skal du have en licens hos vore forbund DAFF. Licensen koster kr. 200,- kr. og skal fornyes årligt i forbindelse med sæson start.

Konkurrencer: 

Der er 3 faste årlige konkurrencer, JuleCup, DM og SommerCup, de koster mellem 300,- til 800,- kr. pr. konkurrence, i prisen er deltagergebyr, bus, overnatning, morgenmad og frokost på konkurrencedagen.

Udstyr: 

Uniformer: Obligatorisk leje af uniform koster 100 kr. pr. konkurrence.
Sko: Udøveren skal have hvide indendørs sko.
Sko koster typisk fra 300,- kr. og hvis du skal have nogle rigtige cheerleader sko koster de fra 750 kr. Se menuen rabataftaler for leverandører, der giver rabat til klubbens udøvere.
Træningsdragt (ikke et krav): Med udøvers navn og klubbens logo koster 450 kr.
Bestilling foretages 1-2 mdr. før hver konkurrence.
Foxy har en facebook gruppe (Foxy brugtbiks) hvor man kan købe og sælge brugt udstyr.

Passivt medlemsskab

Forældre, bedsteforældre eller andre ønsker at støtte klubben, kan blive passive medlemmer, det koster 50,- kr. pr. måned. Indmeldelse som passivt medlem sker via e-mail til kasserer@foxycheer.dk

Udmeldelse

Udmeldelse af klubben kan kun ske via henvendelse til info@gifgymnastik.dk
Der skal altid betales kontingent i den måned udmeldelsen falder. Falder udmeldelsen senere end den 15. i måneden skal der også betales kontingent for den efterfølgende måned.

Fritidsforsikring

Klubben har ingen forsikring, som dækker, hvis et medlem kommer til skade under træningen eller til konkurrencer. Vi skal derfor opfordre dig til selv at sørge for, at have tegnet en
fritids-/ulykkesforsikring til udøveren, som dyrker idræt i fritiden. Klubben har, gennem sit DGI medlemsskab, naturligvis en kollektiv forsikring,
som dækker instruktører, ledere og andre frivillige, der yder en indsats i klubben.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til trænings tider, hold eller bare vil vide mere om Cheerleading kan du også kontakte os på info@foxycheer.dk