Løn specielle arrangementer

Løn - specielle arrangementer skal udfyldes, hvis

  • du har været instruktør til et fødselsdagsarrangement
  • du har været instruktør på et andet arrangement, efter aftale med en ansat i GIF.

Alle rubrikker i tabellen skal udfyldes. 
Kun en dato per formular - den skal sendes senest den 20. i måneden

Ved korrekt udfyldelse og rettidig indsendelse vil lønnen være til disposition på lønkontoen den sidste hverdag i måneden.


Hvilken dato blev arrangementet afholdtTRÆNERE SØGES

GIF gymnastik kan altid bruge dygtige trænere til vores forskellige hold. Send en mail til info@gifgymnastik hvis du er interesseret og fortæl, hvilke hold du ønsker at træne.