Kørselsseddel


Både Fornavn og efternavn

Skriv hvilket stævne/konkurrence/aktivitet I har deltaget i

Hvis I har valgt Andet ovenover, så skriv hvad det er

Skriv, hvor stævnet fandt sted. Bynavn

Hvilke(n) dag(e) kørte I - hvilken dato(er) var stævnet

Hvor mange KM kørte I

Hvor mange trænere var i bilen, incl. føreren.
Der godtgøres ikke for transport af gymnaster.

Betalte I broafgift - husk at send en kvittering eller kontoudskrift til LV

Hvis I tog med en færge, husk at sende kvitteringen til LV

Angiv reg.nr og konto nummer til den konto refusionen skal ssendes til

Fremsend bilag

Skriv hvilke andre udgifter, der var på turen. Husk at fremsende bilag til LV

Kørsel skal godkendes af en af sportscheferne. Tina Sørensen, Frank Bøgelund eller Jan Darville


TRÆNERE SØGES

GIF gymnastik kan altid bruge dygtige trænere til vores forskellige hold. Send en mail til info@gifgymnastik hvis du er interesseret og fortæl, hvilke hold du ønsker at træne.