Kurser

Vi opfordrer alle trænere til at dygtiggøre sig så meget som muligt, hvorfor relevante kurser for trænere og hjælpetrænere godtgøres 100 % - dog højst med 1.500 kr. per kursus, eller efter aftale med bestyrelsen. Det er bestyrelsens skøn om et kursus er relevant.

 

Både DGI go DGF har en kursusoversigt på deres hjemmesider: www.dgi.dk og www.dgf.dk Vi opfordrer til at man abonnerer (det er gratis) på elektronisk at modtage kursusinformation fra organisationerne. Det kan også være en god ide, at abonnere på Danmarks Idræts-Forbund elektroniske nyhedsbrev: Uddannelsesnyt (www.dif.dk og klik på nyheder)

Foreningsnummer i DGF: 115 og i DGI: 21067.

 

Tilmelding til kurser: Kontakt Anette (anettebundgaard65@gmail.com), hun tilmelder dig, og du får en bekræftelse per mail.

Når du har været på kurset, skal du huske at sende nedenstående til vores kasser Lisbet (lisbet.vad.hemmingsen@gmail.com):

  • Deltagerliste
  • Agenda for kurset
  • Kvittering for betaling (kun hvis I selv har betalt, ellers har kassereren den allerede) 
  • Rejseudgifter


GIF gymnastik laver selv et kursus for trænere og hjælpetrænere, hvori indgår specielle GIF-forhold og sikkerhedskursus.

TRÆNERE SØGES

GIF gymnastik kan altid bruge dygtige trænere til vores forskellige hold. Send en mail til info@gifgymnastik hvis du er interesseret og fortæl, hvilke hold du ønsker at træne.