Forebyggelse af seksuelle krænkelser

Retningslinier for forebyggelse af seksuelle krænkelser.

 

Idræt er at opleve og vise følelser. Her skal der være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse til det barn, som føler nederlag eller har slået sig.

Det er også naturligt, at der er kropslig kontakt i andre situationer – både mellem børnene og mellem børn og træner. Idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den.

Nogle gange skal barnet have hjælp til at udføre bestemte bevægelser. Andre gange kan der være sikkerhedsmæssige årsager til, at en træner griber eller holder om barnet.

Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb skal ikke føre til, at træneren ikke tør røre børnene.

 

Der skal selvfølgelig være grænser for kropskontakten. Bevidst berøring af bryster og skridt er aldrig acceptabelt. Smækkys på munden bør overlades til forældrene.

Husk at træneren er en rollemodel for børnene. Derfor er det vigtigt, at træneren er bevidst om sin rolle.

 

Foreningen har udarbejdet nogle retningslinier, som skal følges.

 

 1. Omklædning

·         Det er vigtigt, at forældre og trænere af modsatte køn ikke går ind i omklædningsrummet, hvis gymnaster fra holdet før eller efter er i gang med at klæde om.

·         For børn over 10 år, bør trænere og forældre af modsat køn ikke opholde sig i omklædningsrummet under omklædning og evt badning.

·         Mindst en af trænerne forventes at være tilstede 10 minutter før og efter træning.

 

 1. Åbenhed ved træningen.
  • Træneren vurderer, om forældrene må kigge på træningen. Dog kan det aftales at forældrene kan overvære træningen en gang om måneden.
  • Dørene til træningslokalet må aldrig være låst, når der er træning i gang.
  • Ved spring og andre øvelser, der kræver modtagning, er det vigtigt at fremhæve sikkerheden fremfor angsten for beskyldning om berøring. Såfremt der opstår uheldige situationer, er det vigtigt efterfølgende at tage en snak med gymnasten.

 

 1. Den daglige omgangstone.
  • Her i foreningen taler vi ordentligt til hinanden. Ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe.
  • Træneren skal være sig bevidst om ordvalget til den aktuelle aldersgruppe.
  • Man inviterer ikke enkelte børn hjem til sig.
  • Forældrene skal opfordres til at tage del i børnenes gymnastikliv. De kender børnene bedre end, vi gør, og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.

 

 1. Åbenhed ved ture og stævner.
  • Der bør altid deltage mindst to trænere på ture. Er både piger og drenge med på tur, skal der helst være en træner af hvert køn repræsenteret. Er dette ikke muligt, kan en forælder af det manglende køn deltage.
  • Ved overnatning må træneren være sig bevidst om egen fremtoning og tilstedeværelse i forbindelse med omklædningen.
  • Inden afrejsen er det påkrævet, at forældrene informeres om antallet af deltagende trænere, og hvem det er.  
  • Der kan gives mulighed for, at en forælder kan tage med på turen.

  

 1. Generelt
  • Det tilstræbes, at en repræsentant for bestyrelsen besøger holdet ved sæsonstart (indenfor den første måned), og således har en kontakt med trænerne.
  • Nye trænere bør ikke fra starten have eneansvaret for et hold børn, men have en ’gammel’ træner tilknyttet holdet.
  • Der indhentes ’børneattester’ på alle trænere og ledere i foreningen.
  • Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at der er noget galt.
  • Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt.
  • Bestyrelsen kan hente hjælp hos DIF’s ekspert.
  • Det er ikke lovligt at have sex med en ung under 18 år, som er betroet i en voksens varetægt. Det betyder, at trænere ikke må have seksuel omgang med deres yngre gymnaster (under 18 år).

 

Den bedste forebyggelse er åbenhed.

Alle skal trygt kunne henvende sig til en træner eller bestyrelsen.

 

Rådgivning vedrørende seksuelle skrænkelser:

 

Føler I jer usikre på, hvordan en situation om mistanke om seksuelle overgreb skal håndteres kan henvendelse rettes til:

·        Danmarks Idræts-Forbunds specialkonsulent Jan Darfelt, Idrættens Hus, 1605 Brøndby, jd@dif.dk, telf: 43262031.

·         Hæftet ’Det uhørte overgreb’ kan downloades fra www.dif.dk,

·         Børns Vilkår (www.bornsvilkar.dk)

o    For børn og unge

o    Ring gratis og anonymt på 116 111

o    Mandag – torsdag 12-21 og fredag 12-19

o    Børnechatten via www.bornsvilkar.dk

·         Forældretelefonen hos børnsvilkår:

o    For alle voksne om børn og unge

o    Telf: 35 55 55 57

o    Mandag-torsdag 12-21 og fredag 12-19

·         Fagtelefonen

o    For fagpersoner såsom, trænere, lærer og pædagoger

o    Telf. 35 55 55 58

o    Mandag-fredag 12-14

Du kan ringe anonymt om alt muligt – stor som småt.

 

Rådgiverne er uddannede voksne med viden og erfaring om børn – fx socialrådgivere, pædagoger, psykologer og lærer.

 

 

TRÆNERE SØGES

GIF gymnastik kan altid bruge dygtige trænere til vores forskellige hold. Send en mail til info@gifgymnastik hvis du er interesseret og fortæl, hvilke hold du ønsker at træne.