Fraværsseddel

Fraværssedlen skal udfyldes,

  • du har været fraværende uden, der har været en vikar eller
  • hvis du har været nødsaget til at aflyse en time.

Husk altid straks at orientere kontaktpersonen, hvis en time aflyses.

(NB. Hvis to trænere foretager et byt, der ikke betyder et ændret samlet timetal eller ikke influerer på lønnen, er det ikke nødvendigt at indsende sedlen)

Alle rubrikker i tabellen skal udfyldes.
Kun en fraværsseddel per formular - den skal sendes senest den 20. i måneden

Ved korrekt udfyldelse og rettidig indsendelse vil lønnen være til disposition på lønkontoen den sidste hverdag i måneden.
Hvis Aflyst skrives "Aflyst" i rubrikken: Evt. kommentarer
TRÆNERE SØGES

GIF gymnastik kan altid bruge dygtige trænere til vores forskellige hold. Send en mail til info@gifgymnastik hvis du er interesseret og fortæl, hvilke hold du ønsker at træne.