Løn og ansættelse


Ansættelse
Forud for ansættelsen som træner i GIF gymnastik afholdes en ansættelsessamtale, hvori det aftales, hvilket hold du skal træne, hvilket løntrin du skal indplaceres på osv., og der underskrives en trænerkontrakt, hvori vilkårene for ansættelsen fremgår. 

Lønindplacering
Med udgangspunkt i dit CV og din hidtidige trænererfaring, indplaceres du på GIF gymnastisk lønskala, som kan ses HER. Lønnen i GIF fastsættes ud fra en vurdering af din relevante uddannelsesmæssige baggrund (kurser, evt. civil idrætsuddannelse m.v.) og din erfaring som træner og/eller anden relevant erfaring. Derfor er et fyldigt CV sammen med samtalen et godt udgangspunkt for indplaceringen.

Trænerkontrakter
Der udarbejdes nye trænerkontrakter for hver sæson. Det er et krav fra Gladsaxe kommune, at alle trænere (uanset om de skal have omkostninggodtgørelse eller løn) skal have underskrevet en trænerkontrakt. Når vi har lavet denne kontrakt bedres du læse den igennem og gøre følgende: 

  • Hvis "Den er OK": skal du komme op forbi kontoret i Gyngemosehallen og skrive kontrakten under. Herefter vil du modtage den retur når den er blevet underskrevet af Vibeke. 

Eller

  • Hvis "Der skal indskrives følgende rettelser". Skal du skrive til Tamara hvad der skal rettes til, og når hun har gjort dette får du den igen til gennemgang. Dette gøres indtil begge parter er enige. 

Husk kontrakten skal være udfyldt på alle punkter for at få løn udbetalt, dvs. hvis kontonr. mangler kan der ikke udbetales løn - og du er selv ansvarlig for at alle oplysninger er de rigtige - så tjek grundigt og spørg hvis du er i tvivl. 


Løn eller omkostninggodtgørelse

Forud for hver sæson skal du vælge, om du vil være lønnet træner, der får udbetalt skattepligtig løn, eller ulønnet træner der får udbetalt en skattefri omkostninggodtgørelse (max. 5.700 kr. om året).

Udbetaling af løn
Til lønnede trænere udbetales lønnen med et fast månedligt beløb, der udregnes på baggrund af antal ugentlige undervisningstimer. Der skal derfor ikke indsendes månedlige lønsedler, men alene eventuel fraværs-seddel og/eller vikarseddel.

Din lønseddel sendes via e-boks. E-boks ordningen indebærer at lønsedlen leveres til den enkelte lønmodtagers e-baks ved lønudbetaling. E-boks ordningen indebærer at lønsedlen leveres til den enkelte lønmodtagers e-boks ved lønudbetaling. Du skal derfor være tilmeldt e-boks. Ordningen opfylder Datatilsynets anbefalinger.

Der udbetales løn i de måneder, hvor du har hold. Hvis du f.eks. har hold 15. september - 15. april, som er 7 måneder, udbetales 1/7 af den samlede løn for hele sæsonen hver måned. Dette aftales nærmere ved kontraktskrinvingen. Lønregulering i forhold til antal eventuelle fraværstimer og vikartimer foretages hver måned. Oplysninger vikartimer bedes fremsendt senest den 20. i måneden for at kunne komme til udbetaling i den pågældende måned. Cheftræneren er ansvarlig for at indberette fravær på sine trænere. 

Lønadministrator kan kontaktes: via  info@gifgymnastik.dk

Oplysninger om lønnen kan fås ved kontakt til info@gifgymnastik.dk.

TRÆNERE SØGES

GIF gymnastik kan altid bruge dygtige trænere til vores forskellige hold. Send en mail til info@gifgymnastik hvis du er interesseret og fortæl, hvilke hold du ønsker at træne.