Kurser for skoler

Kurser og bevægelsesforløb

GIF udvikler forløb for skoleklasser. Vi har fx arbejdet med den legende tilgang til spring, dans & udtryk, cheer eller parkour. Men vi arbejder også med at forberede udskolingselever til deres afgangsprøve, eller hvad der er behov for i den enkelte institution eller på den enkelte skole. Ring og hør nærmere.

GIF har også kurser der retter sig mod de voksne der varetager idræts- eller bevægelsesformidling. Men forløbene retter sig også mod hvordan leg og undervisningen kan foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt i Gyngemosehallen med alle de spændende trampoliner i gulvet. Det betyder at både dagplejere, pædagoger i daginstitutioner og på skoler samt lærere på skoler er målgruppen for GIF kurserne. Derud over kan kurser målrettes det der er behov for. 

Her eksempler på fire kurser:

Spring sjovt & sikkert

- "Spring Sjovt & Sikkert" - Inspiration til redskabsaktiviteter og spring i idrætsundervisningen. Redskabsaktiviteter og spring er et sjovt og givende område, hvor kroppen bogstavelig talt bliver vendt på hovedet. Redskabsaktiviteter kan opleves som et meget synligt kropsligt kompetenceudviklende område for eleverne, men det kan også opleves som et risikobetonet område. Derfor fokuserer vi på at det sjove skal gå hånd i hånd med det udviklende og det sikkerhedsmæssigt forsvarlige.

Læs et eksempel på en kursusbeskrivelse

Kom vi skal danse

- "Kom vi skal danse - om kontakt energi og flow” - Inspiration til dans og udtryk i idrætsundervisningen. Dans er på mange måder et kæmpestort område, da der er et væld af stilarter, og nye der konstant popper op. Men det handler kort fortalt om at bevæge sig til musik og gerne sammen med andre. En ting er at se på dans eller bevægelse til musik, og navngive stilarten, man ser: fx TikTok, Afrikansk dans eller Breakdance. Noget helt andet er at skulle undervise i dans. Det kan efterlade spørgsmålet: hvor tager jeg fat? Præcis det tager vi fat i på kurset. 

Læs et eksempel på en kursusbeskrivelse 

Følelser på spil

- ”Lærere og pædagoger på job - følelser på spil” - Hvad er på spil, når noget lykkes eller udfordres i undervisningsrummet? Undervisning er en kompleks størrelse, og der findes mange tilgange, som skaber overblik for os som undervisere. Et overblik vi kan bruge til at tilrettelægge undervisningen ud fra og forberede os efter. Men uanset hvor godt vi forbereder os, så kan der opstå situationer, vi ikke anede kunne blive så glædesfyldte og lærerige, eller det modsatte en stor og udfordrende mundfuld. Her er følelserne på spil, og vi kan mærke “medvind” eller “modvind” og den påvirkning, det har på os. Det er det, vi undersøger og bliver klogere på.

Læs et eksempel på en kursusbeskrivelse

Cheer cheer cheer - om tillid og kropsforståelse

Inspiration til dans og udtryk/redskabsgymnastik/ akrobatik i idrætsundervisningen. Cheerleading er meget mere en pom pom'er, råb og glitter. Igennem cheer kan der arbejdes med tillid, styrke, fællesskab og meget mere. Det er sjovt og udfordrende for både børn og voksne. Vi arbejder men en progression så alle kan være med og får succes. 

Læs et eksempel på kursusbeskrivelse