Kontaktoplysninger på relevante personer i GIF

Kontoret: 

 • Tina Sørensen: Tina@gifgymnastik.dk
 • Ditte Saleé: Ditte@gifgymnastik.dk
 • Tamara Flege: Tamara@gifgymnastik.dk
 • Ida Lykke: Ida@gifgymnastik.dk
 • Anine Dittmer: Anine@gifgymnastik.dk
 • Mary Reid: Mary@gifgymnastik.dk
 • Anette Bundgaard: anettebundgaard65@gmail.com

Bestyrelsen: 
 • Formand: Frank Bøgelund: Frank.Boegelund.Jensen@dgi.dk
 • Næstformand: Vibeke Bredahl: vibbab@gmail.com
 • Kasserer: Lisbet Vad: lisbet.vad.hemmingsen@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem: Jan Darville: jan@godenergi.nu
 • Sekrætær: Lisa Walters: lisa_hansen@webspeed.dk
Suppleanter: 
 • Rikke Hansen: rikke-gifgymnastik@hotmail.com
 • Benjamin Vehl Rytter: benjamin_vehl_rytter@hotmail.com
 • Trine Iversen: ti@ghg.dk
 • Hanne-Jette: h-jhinsch@hotmail.com
 • Mona Gärtner: mof.gartner@privat.dk
 • Marianne Larsen: mlr@codan.dk
 • Maria Tind: tind27@msn.com


Kontaktoplysninger på tanter (som er ansvarlige for skolerne)
 • Lisbet Vad (ansvarlig for Vadgård skole): lisbet.vad.hemmingsen@gmail.com
 • Trine Iversen (ansvarlig for Søborg skole + hal 2): ti@ghg.dk
 • Hanne-Jette (medansvarlig Søborg skole): h-jhinsch@hotmail.com
 • Mona Gärtner (ansvarlig for Gladsaxe skole): mof.gartner@privat.dk
 • Marianne Larsen (ansvarlig for Grønnemose skole): mlr@codan.dk 
 • Maria Tind (ansvarlig for Blågaard): tind27@msn.com

TRÆNERE SØGES

GIF gymnastik kan altid bruge dygtige trænere til vores forskellige hold. Send en mail til info@gifgymnastik hvis du er interesseret og fortæl, hvilke hold du ønsker at træne.