Udstedelse af fakturaer

Udfyldes af ansatte i GIF-Gymnastik, Gladsaxe


- noter her navn + adresse for dem som fakturaen skal udstedes til.

- noter her fakturaen samlede beløb

- noter eksempelvis hvis beløbet dækker over 4t undervisning + 2t forberelde + 4t leje af hal. Etc.


TRÆNERE SØGES

GIF gymnastik kan altid bruge dygtige trænere til vores forskellige hold. Send en mail til info@gifgymnastik hvis du er interesseret og fortæl, hvilke hold du ønsker at træne.