Praktisk information om Foxy Cheerleaders

Indmeldelse 

Indmeldelse til vores åbne hold sker via tilmeldingslink på de enkelte hold. Såfremt udøveren er under 18 år, skal indmeldelse foretages af en forælder. Ved indmeldelse erklærer man at være bekendt med foreningens vedtægter (findes HER), samt at billedmateriale af udøveren må bruges frit af foreningen på hjemmesider, youtube, Facebook, Instagram m.v. 

Indmeldelse til vores lukkede hold skal ske gennem en træner, og først efter at udøveren har været til en prøvetræning i foreningen. Ønsker du en prøvetræning bedes du sende en mail til: anine@gifgymnastik.dk. Hvis holdet er et lukket hold, er det ikke garatereret man kan få en plads. Men der vil altid være plads på vores åbne hold. 

Vi har to typer af hold

I foxy går vi op i at der er plads til alle, så der for har vi hold der konkurrerer og hold der ikke gør. I alle alders grupper har vi minimum et tilbud i hver type. 

Konkurrencehold og udøverne på disse forventes at deltage i konkurrencer, holdet stiller op til. Der er tale om 1 - 4 konkurrencer (alt efter holdets niveau) i sæsonen fra Aug. – Juni. Konkurrencedatoer bliver offentliggjort så snart klubben kender disse. 
Det forventes ligeledes at udøverne på disse kommer til hver træning, da cheerleading er en holdsport.
Udøvere, der ikke passer deres træning, kan blive udelukket fra at konkurrere og deltage i træning på et konkurrencehold.

Hold uden konkurrence og udøvere her på, forventes også at komme til træningerne, og hvis ikke, så skal der meldes afbud. Disse hold vil oftes lave en opvisning omkring jul og Forår/sommer. 

Kontingent

Hold Uden Konkurrence

Her bliver der betalt for hele sæsonen på engang, og så behøver man ikke tænke mere på det. Dette betales ved indmelding. :)


Konkurrencehold

Kontingent beløbet er beregnet ud fra et basis kontingent som afhænger af time antallet der bliver trænet. Og så konkurrence udgifter (licenser, uniformleje, musik, transport, mad m.m.), som afhænger af hvilke og hvor mange konkurrencer, der bliver betalt gennem kontingentet. 

Kontingentet bliver betalt månedligt, fordelt på 10 måneder til for fald: 
1. sep, 1.okt, 1.nov, 1.dec, 1. jan, 1.feb, 1.marts, 1.april, 1. maj og 1. juni. 

Kontingent betalingen for cheer vil fra sæson 2019/2020 og frem blive opkrævet via "Automatisk kortbetaling". 

Klubben forbeholder sig retten til at udelukke en udøver fra træning, såfremt kontingentet ikke er rettidigt betalt.

Følg denne guide for at tilmelde jer "automatisk kortbetaling: 

1.  Log ind på "min side" på hjemmesiden. Direkte link HER. Du skal bruge din e-mail og en kode for at logge ind - første gang kan du bede om at få koden sendt til din mail. 

2.  Gå ind under "automatisk kortbetaling"

3.  Påbegynd tilmelding og færdiggør. 

4.  Du har nu tilmeldt dig "automatisk kortbetaling" og vi får muligheden for at trække pengene via dette kort, TAK :D


Du vil modtage mails med en påmindelse om at få tilmeldt dit kort, indtil du har været inde og melde til på min side. Så snart du har gjort dette, vil du automatisk blive trukket kontingent. 

Såfremt du ønsker at ophøre med gymnastikken, skal der sendes en mail til 'info@gifgymnastik.dk' og gives besked til cheftræneren. Kontingentet varierer fra hold til hold, så se prisen under det enkelte hold. Der betales månedligt 12 gange årligt


Øvrige omkostninger

Ud over kontingentet skal man regne med følgende omkostninger når du går til Cheerleading:

Udstyr: 

Sko: Udøveren skal have hvide indendørs sko. Sko koster typisk fra 300-1000 kr. 
Se menuen rabataftaler for leverandører, der giver rabat til klubbens udøvere, på "rigtige" cheerleader sko.
Træningsdragt (ikke et krav): Med udøvers navn og klubbens logo samt andet træningstøj kan købes på https://www.chopar.dk/gladsaxe-idraetsforening/
For at være sikker på at tøjet kommer til brugstid, skal man bestille mindst 10 uger før man gerne vil bruge det.
Foxy har en facebook gruppe (Foxy brugtbiks) hvor man kan købe og sælge brugt udstyr.

Ekstra/udenlandskonkurrencer: 

Der er 3 faste årlige Danske konkurrencer, JuleCup, SpringCup og DM de koster mellem 300,- til 1000,- kr. pr. konkurrence, i prisen er deltagergebyr, bus, overnatning, morgenmad og frokost på konkurrencedagen. Derudover kan der komme deltager licens oveni.


Udmeldelse

Udmeldelse af klubben kan kun ske via henvendelse til info@gifgymnastik.dk
Der skal altid betales kontingent i den måned udmeldelsen falder. Falder udmeldelsen senere end den 20. i måneden skal der også betales kontingent for den efterfølgende måned.

Fritidsforsikring

Klubben har ingen forsikring, som dækker, hvis et medlem kommer til skade under træningen eller til konkurrencer. Vi skal derfor opfordre dig til selv at sørge for, at have tegnet en
fritids-/ulykkesforsikring til udøveren, som dyrker idræt i fritiden. Klubben har, gennem sit DGI medlemsskab, naturligvis en kollektiv forsikring, som dækker instruktører, ledere og andre frivillige, der yder en indsats i klubben.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til træningstider, hold eller bare vil vide mere om Cheerleading kan du kontakte os på cheer@gifgymnastik.dk