Bestilling af lokaler


Hvis man vil bestille et mødelokale eller træningslokale, går man ind på:
www.gladsaxe.dk/foreningsportalen og ser om der er ledigt.

Hvis der er det, sender man en mail til:
lisa_hansen@webspeed.dk og beder hende ansøge om tidspunktet.

Der skal oplyses, hvad man skal bruge lokalet til, hvormange deltagere der forventes; og dato og tidsrummet, hvor man skal bruge lokalet.