Løn specielle arrangementer

Løn - specielle arrangementer skal udfyldes, hvis

  • du har været instruktør til et fødselsdagsarrangement
  • du har været instruktør på et andet arrangement, efter aftale med en ansat i GIF.

Alle rubrikker i tabellen skal udfyldes. 
Kun en dato per formular - den skal sendes senest den 20. i måneden

Ved korrekt udfyldelse og rettidig indsendelse vil lønnen være til disposition på lønkontoen den sidste hverdag i måneden.


Hvilken dato blev arrangementet afholdt