Løn og ansættelse


Ansættelse
Forud for ansættelsen som træner i GIF gymnastik afholdes en ansættelsessamtale, hvori det aftales, hvilket hold du skal træne, hvilket løntrin du skal indplaceres på osv., og der underskrives en trænerkontrakt, hvori vilkårene for ansættelsen fremgår. 

Lønindplacering
Med udgangspunkt i dit CV og din hidtidige trænererfaring, indplaceres du på GIF gymnastisk lønskala, som kan ses HER. Lønnen i GIF fastsættes ud fra en vurdering af din relevante uddannelsesmæssige baggrund (kurser, evt. civil idrætsuddannelse m.v.) og din erfaring som træner og/eller anden relevant erfaring. Derfor er et fyldigt CV sammen med samtalen et godt udgangspunkt for indplaceringen.

Trænerkontrakter
Der udarbejdes nye trænerkontrakter for hver sæson. Det er et krav fra Gladsaxe kommune, at alle trænere (uanset om de skal have omkostninggodtgørelse eller løn) skal have underskrevet en trænerkontrakt. Når vi har lavet denne kontrakt bedres du læse den igennem og gøre følgende: 

  • Hvis "Den er OK": skal du komme op forbi kontoret i Gyngemosehallen og skrive kontrakten under. Herefter vil du modtage den retur når den er blevet underskrevet af Vibeke. 

Eller

  • Hvis "Der skal indskrives følgende rettelser". Skal du skrive til Tamara hvad der skal rettes til, og når hun har gjort dette får du den igen til gennemgang. Dette gøres indtil begge parter er enige. 

Husk kontrakten skal være udfyldt på alle punkter for at få løn udbetalt, dvs. hvis kontonr. mangler kan der ikke udbetales løn - og du er selv ansvarlig for at alle oplysninger er de rigtige - så tjek grundigt og spørg hvis du er i tvivl. 


Løn eller omkostninggodtgørelse

Forud for hver sæson skal du vælge, om du vil være lønnet træner, der får udbetalt skattepligtig løn, eller ulønnet træner der får udbetalt en skattefri omkostninggodtgørelse (max. 5.700 kr. om året).

Udbetaling af løn
Til lønnede trænere udbetales lønnen med et fast månedligt beløb, der udregnes på baggrund af antal ugentlige undervisningstimer. Der skal derfor ikke indsendes månedlige lønsedler, men alene eventuel fraværs-seddel og/eller vikarseddel.

Din lønseddel sendes via e-boks. E-boks ordningen indebærer at lønsedlen leveres til den enkelte lønmodtagers e-baks ved lønudbetaling. E-boks ordningen indebærer at lønsedlen leveres til den enkelte lønmodtagers e-boks ved lønudbetaling. Du skal derfor være tilmeldt e-boks. Ordningen opfylder Datatilsynets anbefalinger.

Der udbetales løn i de måneder, hvor du har hold. Hvis du f.eks. har hold 15. september - 15. april, som er 7 måneder, udbetales 1/7 af den samlede løn for hele sæsonen hver måned. Dette aftales nærmere ved kontraktskrinvingen. Lønregulering i forhold til antal eventuelle fraværstimer og vikartimer foretages to gange om året, til jul og til sommerferien. Vær derfor 
obs på at du kan risikere at miste en månedsløn i en af disse måneder, hvis du har haft mange timers fravær. Cheftræneren er ansvarlig for at indberette fravær på sine trænere, mens vikartimer og specialtimer skrives ind af træneren selv.